Korygowanie niewłaściwej sylwetki ciała dziecka poprzez naukę pływania

home-office-569359_640

Korygowanie niewłaściwej sylwetki ciała dziecka poprzez naukę pływania.

Zaniedbania w sferze stylu życia (brak ruchu, niewłaściwa dieta), a także zaburzenia w sferze emocjonalne prowadzą do zmian w napięciu mięśniowym oraz obkurczania więzadeł i aparatu mięśniowego. Negatywne bodźce działające nieprzerwanie na organizm człowieka prowadzą do trwałych zaburzeń w jego strukturze, które pogłębiają się z wiekiem. Pojawiające się i nasilające zmiany w strukturze ciała człowieka można zatrzymać w każdym momencie poprzez zastosowanie właściwych ćwiczeń korekcyjnych stosowanych np. podczas nauki pływania dla dzieci.

Wpływ nauki pływania na korekcję postawy ciała dziecka

Odciążenie organizmu w wodzie wynikające z prawa Archimedesa powoduje jednocześnie zmianę napięcia w stawach, co wpływa pozytywnie na możliwość korekcji sylwetki. Pozioma pozycja ciała w wodzie połączona z obniżeniem tonusu mięśniowego, w sposób najbardziej efektywny odciąża strukturę stawowo-więzadłowy kręgosłupa. Poprzez odpowiednie wykorzystanie sił działających w środowisku wodny na organizm można przyśpieszyć proces regeneracji osłabionych mięśni.

Oddziaływania zajęć nauki pływania na organizm dziecka:
– wyeliminowanie obciążenia układu kostnego masą ciała oraz zmniejszenie napięcia mięśniowego;
– właściwy rozwój połączeń nerwowo-mięśniowych;
– większe możliwości przyswajania tlenu przez organizm;
– harmonijny rozwój struktur włókien mięśniowych;
– lepsza wydolności organizmu;
– zwiększa się szybkość przemiana materii;
– większe ukrwienie włókien mięśni;
– opóźnia czas odczucia zmęczenia.

Środowisko wodne pozytywnie oddziałuje na organizm stwarzając doskonałe warunki do pracy nad niewłaściwą strukturą ciała człowieka.

Pływanie korekcyjne – schorzenia

Nauka pływania dla dzieci oraz pływanie korekcyjne zalecane jest w następujących wadach postawy:

1. Wady tułowia:
– plecy okrągłe,
– plecy wklęsłe,
– plecy wklęsło-okrągłe
– plecy płaskie,
– skoliozy,
– klatka piersiowa kurza i lejkowata.

Wady kręgosłupa a nauka pływania dla dzieci
2. Wady kończyn dolnych:
– lordoza lędźwiowa,
– kolana szpotowate,
– kolana koślawe,
– zniekształcenia stóp – płaskostopie.

Etapy w pływaniu korekcyjnym

W procesie niwelowania niewłaściwej sylwetki ciała za pomocą zajęć pływania dla dzieci wyróżniamy trzy etapy:

Nauka pływania dla dzieci - pływanie korekcyjne

Etap I
Pierwszy etap zakłada naukę pływania dla dzieci w obszarze podstawowych umiejętności pływackich: adaptację dziecka do środowiska wodnego, uczenie się oddychania pod wodą, pokonanie strachu w środowisku wodnym, leżenie na wodzie, poślizgi, praca nóg itd.

Etap II
Etap drugi zajęcia zakłada naukę pływania dzieci z ukierunkowaniem na: doskonalenie nauczonych w etapie I ćwiczeń pływackich, przyswojenie największej ilości ćwiczeń korekcyjnych ukierunkowanych na niwelowanie wykrytych wad postawy. W etapie II zwraca się uwagę na kształtowanie poczucia pewności siebie w odniesieniu do środowiska wodnego oraz wytworzenie, pozytywnych, relacji między ćwiczącymi.

Etap III
W tym etapie zajęcia pływania dla dzieci ukierunkowane są na ćwiczenie specjalistyczne dotyczące niwelowania wykrytych wad postawy. Zakres zadań dotyczy: doskonalenia poznanych czynności pływackich z uwzględnieniem zasady stopniowania trudności, przyswojenie nowych ćwiczeń.

Niwelowanie skutków niewłaściwej sylwetki ciała poprzez zajęcia nauki pływania dla dzieci – style pływackie.

Wykorzystanie poszczególnych technik pływackich w zajęciach nauki pływania dla dzieci wpływa na korygowanie wad postawy.

Styl klasyczny (żabka), wykorzystuje się do niwelowania wad:
kolan szpotawtych, płaskostopia pleców wklęsłych, bocznych skrzywień kręgosłupa w jego dolnym odcinku.

Styl grzbietowy wykorzystuje się do niwelowania wad:
pleców wklęsłych, pleców okrągłych, pleców wklęsło-okrągłych, kolan koślawych, a także płaskostopia.

Styl dowolny (kraul), wykorzystuje się do niwelowania wad:
kolan koślawych, stóp płaskich.

Styl motylkowy(delfin), wykorzystuje się do niwelowania wad:
stopy płaskiej, koślawość kolan, przodopochylenia miednicy.

Kiedy rozpocząć naukę pływania dla dzieci?

Optymalnym wiekiem do nauki pływania dla dzieci oraz jednocześnie do rozpoczęcia uczenia się pływania korekcyjnego jest wiek przedszkolny oraz początkowy etap wieku szkolnego.Bibliografia:

1. Wioletta Łubkowska, Mirosława Szark-Eckardt: Korygowanie postawy ciała poprzez pływanie i ćwiczenia w wodzie, Bydgoszcz 2015
2. Kowalski I.M.: Wady postawy i skrzywienia kręgosłupa. W: Medycyna rodzinna (red. Latkowski J.B., Lukas W.). PZWL, Warszawa, wyd. II 2009
3. Kowalski I.M., Hurło L.: Zaburzenia postawy ciała w wieku rozwojowym. UWM, Olsztyn, 2003.
4. Żuk B.: Nawyki nieprawidłowej postawy ciała uczniów VI klasy szkoły podstawowej, Nowiny Lekarskie 2008, 77, 2, 114–119
5. J. Kołodziej: Pływanie korekcyjne, AWF Kraków 1989


OPRACOWAŁ: P. Chybiński

 

TOP