Zajęcia nauki pływania dla dzieci oraz doskonalące techniki pływackie w Szczecinie


Akademia SportCamp zaprasza na zajęcia nauki pływania dla dzieci. Zajęcia pływackie skierowane są do dzieci powyżej 4 roku życia. Skorzystaj z formularza online i umów się na bezpłatne lekcje pokazowe.

PROGRAM NAUKI PŁYWANIA DLA DZIECI


Zajęcia pływania prowadzone są w grupach do 10 osób z uwzględnieniem wieku i poziomu umiejętności uczestników. Program nauki pływania dla dzieci składa się z trzech etapów szkoleniowych:

Etap I – jest wprowadzeniem dziecka i oswojeniem z wodą poprzez metody zabawowe. Zajęcia pływania prowadzone są w grupach do 10 osób, co gwarantuje kontakt instruktora ze wszystkimi dziećmi oraz korygowanie błędów. Na tym etapie nauki pływania dziecko przełamuje barierę lęku przed przebywaniem w wodzie, uczy się prawidłowego oddechu w wodzie, unoszenia się na wodzie oraz prawidłowej pracy nóg w różnych pozycjach.

Etap IInauka pływania dla dzieci w kolejnym etapie zakłada stopniowe przekazanie informacji na temat sposobu wykonywanie prawidłowej techniki nauczanego stylu pływackiego oraz przełożenie tej wiedzy na umiejętności praktyczne – uczeń świadomy swoich ruchów i ich celowości szybciej przyswaja nauczany element.

Etap III – stanowi połączanie wcześniejszych elementów. Na tym etapie uczestnicy doskonalą wcześniej nabyte umiejętności pływackie. Instruktor dobiera różne formy i metody stopniując ich trudność.

Dlaczego lekcje nauki pływania dla dzieci uważane są za najzdrowszą aktywność ruchową?

Prawdą jest, że pływanie jest jednym najzdrowszych sportów o wielokierunkowym wpływanie na zdrowie dzieci. Do najważniejszych aspektów zdrowotnych związanych z nauką pływania dla dzieci należy przeciwdziałanie skrzywieniom kręgosłupa. Woda poprzez swoje działanie stwarza najlepsze środowisko do niwelowania skutków niewłaściwych nawyków ruchowych. Istotną zaletą nauki pływania dla dzieci jest wielopłaszczyznowy rozwój gorsetu mięśniowego, przy zachowaniu odpowiednie sprężystości włókien. Obciążenie płuc poprzez wydechy powietrza do wody przyczynia się do zwiększenia ich objętości, wpływając jednocześnie na wzrost wydolności u dziecka.

To tylko kilka głównych aspektów dotyczących pływania, więcej informacji na ten temat znajdziecie w naszych artykułach. Przyjemnej lektury!Zapoznaj się z harmonogramem godzinowym zajęć.

TOP